Paal J Kahrs Arkitekter AS strekker seg høyere i 2019!

Paal J Kahrs har drevet arkitektkontor i 33 år

Nå vil vi bygge opp et team for å bli enda bedre på det vi er god på og for å utvikle oss videre sammen mot nye utfordringer
 

Vi tar mål av oss til å:

- Bli et ledende arkitektkontor innen arkitektur- og interiørdesign.
- Være et «lite» team med svært høy kompetanse.
- Være ledende innen ny teknologi og nye miljøkrav.
- Opprettholde faglig utvikling og kreativitet.
- Opprettholde stor gjennomføringsevne.
- Ta ledelse i arkitektur- og interiørdesign både i egne oppdrag i samarbeid med andre.
- Være best på dette slik at vi blir foretrukket både av oppdragsgivere og, som medarbeider og samarbeidspartner, av andre arkitektkontor.
- Samarbeide med større arkitektkontor med kapasitet til gjennomføring av store oppdrag.
- Håndtere mindre oppdrag med egen kapasitet.

Oppdragene

Vi utfører i hovedsak oppdrag for profesjonelle flergangsbyggherrer. 
Ved inngangen til 2019 er vi blant annet engasjert med:
 
- "Skipet", Norges største massivtre kontorbygg, og nytt Moxy Hotel i Solheimsviken i Bergen (14.000 m2 og 8.000 m2 - Samarbeidsprosjekt med OG Arkitekter AS) for GC Rieber Eiendom AS.

- Ombygging av Fylkesmannsebetet i Statens Hus i Bergen for Entra Eiendom AS (ca 7.000 m2 skal bygges om).

- Fløibanen AS - ombygging av alle stasjoner for nye vogner og utvidet kapasitet.

- Torgallmenningen for Bergen kommune - Paal J Kahrs Arkitekter AS er ansvarlig søker og arkitekt for nye søyler og nytt glasstak. Bård Breivik designet de nye høypolerte stålsøylene.

Kvalifikasjoner

Paal J Kahrs Arkitekter AS har Sentral godkjenning tiltaksklasse 3 som Ansvarlig søker, Prosjekterende Arkitektur, Konstruksjonssikkerhet, Bygningsfysikk og Uavhengig kontrollerende Bygningsfysikk.

Lokalisering

Arkitektkontoret holder hus i 300 år gamle tømrede lokaler i Verdenskulturminnet Bryggen i Bergen.