Projects categories > Design > Lamper Posten

Previous project

 

 

Lamper Posten

LAMPER POSTEN - 1992

Lampene ble designet til ombyggingen av Bergen Postkontor.

De 17 skrankene lå på rekke og dannet en stor, stram form sentralt i Publikumshallen.

Over skrankene var et stort veggfelt med freskomaleriet "Formidleren" av Haanshuus-Syrdal.

De fem blomsterlignende lampene ble plassert i forkant av skranken både som en markering av denne og for å myke opp den stramme formen.

Lampene ble bygget over standard lysarmaturer som ga opplys til veggmaleriet og supplerende lys fremfor skranken. Lampen ble bygget av messing, grønn kobber og rødlakkert metall. Messing ble også brukt i nye rekkverk i Publikumshallen.

Grønnfargen ble "hentet fra" byggets fasader og er gjentatt i nytt natursteinsgulv, møbler og annen innredning. De grønne elementene ble gruppert omkring den sentrale delen av Publikumshallen slik at de inngikk i en helhet.
Bygningen er nå ombygget til kjøpesenter. 

Det ble også byyet bygget en lanstrakt lysarnatur over trappetrinn i hallen.

Oppdragsgiver: Posten


 

 

 

Comments