Projects categories > Interior Design > Bergen Postkontor

Previous project

 

 

Bergen Postkontor

Ombygging - 1992

Bygget var tegnet av arkitekt Nils Holter og stod ferdig i 1956. Ved ombyggingen av interiøret ble det bygget videre på elementer i byggets formspråk. Nye former ble lagt til for å oppnå kontrast til og dialog med bygget. Zik-zak-linjene fra fasadens vindusbånd ble ført videre i ny himling, i gulvmønster og i nye møbler.

I kontrast til dette ble det lagt inn organiske bølgeformer i andre dele av interiøret. Det ble søkt å skape et spenningsforhold mellom formene. På samme tid ble det søkt å skape en helhet i interiøret der farger og former hørte sammen.

I prosjektet ble det også lagt vekt på opplevelsen ved å vandre gjennom og å oppholde seg i bygget. Rommene ble delt i soner slik at du opplevde veksling mellom ulike romtyper. Her var inngangspartier med lav himling i kontrast til det store åpne rommet i hallen.

Arbeidsplasser ble lagt under den svevende bølge-formet himling (en sky?) fordi det ville føles bedre å sitte her enn i et stort, åpent rom.

Det ble valgt en mørk "stjernehimling" som samlet interiøret og stod som bakgrunn for nye former og som fremhevet overlysfelt med takmaleri fra 1956.

Oppdragsgiver: Bergen Postkontor

Foto: Pål Hoff


Bygningen er nå ombygget til kjøpesenter.
 

 

 

Comments