Projects categories > Interior Design > Nordsjøfartmuséet

Previous projectNext project

 

 

Nordsjøfartmuséet

Interiør i muséet - 1997

Form og materialbruk er inspirert av kystmiljøet:

Den langstrakte bygningskroppen kan minne om en båtform, men i materialer og farge er den inspirert av naust med rød vestlandspanel.

Glassvegger mot øst og vest gjør bygget transperent, slik at man ser gjennom bygget mot vest fra adkomstsiden.

Den røde veggen og bueformen følger gjennom interiøret og bidrar til å forsterke kontakten mellom ute og inne.

Inne i bygget er skifergulvet i vestibyle og utstillingsareal lagt i to plan. I det laveste planet mot vest er det lagt inn bølget mønster av polert granitt som gir reflekser og lysspill som i havflaten.

Den buete hovedformen ligger med en "bryggekant" mot det åpne utstillingsrommet. Søylene, det buete tregulvet, "kai-rekkverket" og leideren er elementer som bygger opp under tilhørighet til kystkulturen.

Auditoriet er bygget med betongvegger som stiger opp fra svaberget rundt muséet.

Veggene omkring basisutstillingen og resepsjonen er kledd med brede bord av oljet furu og er avsluttet øverst med et malt "ripebånd". I rommet for utstillingen om hendelsene i Telavåg er det lagt skipsgulv. Med materialbruk med tema fra båtbygging kan denne delen leses som en båt på den skifergrå "havflaten".

Oppdragsgiver: Sund Kommune

 

 

 

Comments