Projects categories > Small > Småkraftverk Ytre Alsåker, Hardanger

Previous projectNext project

 

 

Småkraftverk Ytre Alsåker, Hardanger

Kraftstasjon - 2008

Natursteinsmurene forankrer bygningen til fjellet.

Vannet blir ledet i rør fra inntak oppe i fjellet. Når vannet har passert turbinen i stasjonen, slippes det ut i et fall mellom murene og tilbake til elven.

Produksjonen er estimert til 19,4 GWh i et normalår. Dette tilsvarer omlag det årlige forbruket for 1000 husstander.

Oppdragsgiver: Småkraft AS

 

 

Comments