Projects categories > Small > Småkraftverk Ekkjestølen, Røldal

Previous projectNext project

 

 

Småkraftverk Ekkjestølen, Røldal

Kraftverk og geitefjøs - 2009

Kraftverkene ble utviklet som type for Småkraft AS. 

Hovedelementene natursteinsmurer, glassfasade i gavl, skråtak og spilekledning går igjen i de fleste stasjonene. Men det gjøres lokal tilpasning både ved materialbruk og særlig i forhold til plassering i landskapet..

 

 

Comments