Projects categories > Medium > STØLSVEIEN BOFELLESSKAP

Previous projectNext project

 

 

STØLSVEIEN BOFELLESSKAP

STØLSVEIEN BOFELLESSKAP - 2002

Stølsveien bofellesskap rommer 5 boliger og fellesavdeling for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Det er lagt vekt på at bygget skal fremstå som et boligbygg, som en større villa, heller enn en addisjon av mindre boliger. Dette er valgt både av hensyn til tilpasning til nabobygg og for å unngå "institusjons"-preg.

Ved plassering og utforming er det tatt hensyn til at nybygget skal tilpasses gårdstunet i Stølsvegen 9. Nybygget er plassert slik at det virker som romdannende vegg i gårdstunet og er samtidig plassert slik at det ikke skjermer for sol eller utsikt for eksisterende bebyggelse.

Byggets fasader er formet slik at dimensjoner tilpasses målestokken i gårdstunet og småhusbebyggelsen omkring.
 

Oppdragsgiver: Bergen kommune

 

 

Comments