Projects categories > Medium > Bolig Stokkedalslien

Next project

 

 

Bolig Stokkedalslien

EGEN BOLIG - 1996

Boligen er satt sammen av to hovedvolumer og en betongskive. Skiven strekkes i nord-sør retning på tomten. Volumene er lagt inn mot denne slik at tomtens planløsning deles i fire.
Det er lagt stor vekt på sammenheng mellom uterom og rommene inne i boligen.
Bygningens buevegger følger terrengformen og er tilpasset landskapsrommene omkring boligen.
 

 

 

Comments