Projects categories > Medium > Cornerteateret

Previous projectNext project

 

 

Cornerteateret

               Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2013

               Nominert til Fasadeprisen 2013

 

Bygningen er trolig ett av de første større industribyggene som ble oppført på Marineholmen i forbindelse med verftsindustrien som ble etablert her på slutten av 1800-tallet (antagelig i 1893). 

Bygningen som nå har fått BI som nærmeste nabo og ligger ved det berømte cornerflagget på "Møllaren", gjøres om til teater og undervisningsbygg for Vestlandske Teatersenter og andre frie teatergrupper. 

Det har opp gjennom årene blitt foretatt en rekke ombygginger og endringer av bygningen, og den bærer preg av lengre tids manglende vedlikehold og forfall. Til tross for dette har hovedform og fasader beholdt mye av sitt opprinnelige, autentiske preg med rikt innslag av originale bygningsdetaljer.

I bygningen er det en stor verksteds-/ produksjonskall med dobbel etasjehøyde. Konstruksjonen som spenner over dette rommet og som bærer store deler av loftsetasjen, er bygget som en ”mastekonstruksjon” bestående av trebjelker som er spent opp med underliggende strekkstag til en form for fagverksbjelker. Dette rommet blir bygget om til teatersal.

Bygningens arkitektur, konstruksjon og autentitet gir den stor bevaringsverdi.

Byantikvaren i Bergen har derfor vært konsultert gjennom hele planleggingsprosessen for istandsetting og gjenbruk av bygget. 

Marineholmen Forskningspark AS står bak prosjektet.

 

 

Comments