Projects categories > Medium > FLØYEN, KONKURRANSEFORSLAG

Previous projectNext project

 

 

FLØYEN, KONKURRANSEFORSLAG

ARKITEKTKONKURRANSE OM NYTT BYGG FOR OPPLEVELSER PÅ FLØYEN - 2007
Paal J Kahrs Arkitekter AS utarbeidet  konkurranseforslag til nybygg på Fløyen i 2007. Forslaget ble utarbeidet i samarbeid med Fuggibaggi Design AS og Landskap Design AS.
VISJON – IDÉ
 
Vi vil vise mer av Bergen og byens unike og vakre omgivelser!
Vi vil gi opplevelsen av Fløyen og Bergen nye dimensjoner!
Vi vil sette opplevelser i en scenografisk ramme.
Vi vil gi innsikt og utsikt!
 
Du skal huske Fløyen
og komme igjen!
 
For å øke attraksjonsverdien på Fløyen, er det viktig å ta vare på og foredle hovedattraksjonen som er utsikt over Bergen.
Ved å plassere deler av nybygget der stasjonsbygget ligger, oppnås maksimal fasadelengde mot utsikten, og det gir best mulig plassering i forhold til denne.
Bergen har unik nærhet til og kontakt med naturen omkring byen.
Idéen om et tårn på Fløyen har dette som utgangspunkt.
Tårnet vil tilføre nye opplevelser. Heisturen opp vil være spektakulær.
Og der oppe vil du få følelsen av å være i himmelrommet over byen.
Tårnet kunne bli et nytt landemerke. Men den viktigste funksjonen har det ved å la de besøkende få oppleve mer av byen i sammenheng med landskapet.
Samtidig ville tårnet gitt et vesentlig økonomisk bidrag både til å betjene investeringskostnadene i nybygget og ikke minst til fremtidig drift.

Arkitektonisk utforming og tilpasning
 
Det urbane møte med naturen, er forsøkt gjenspeilet i arkitekturen.
 
Dekkene med vide balkonger gir lange horisontale linjer mot byen og Fløyrestauranten. Linjene er tenkt i sammenheng med restauranten slik at anlegget på Fløyen oppfattes som helhetlig og slik at byggene virker familiære.
Mot nord møter bygget terrenget i en buet linje langs veien til Fløipilen.
Veien stiger langs bygget. Bygningsvolumene avtrappes i forhold til veien slik at det åpnes opp og gis utsyn fra veien mot omgivelsene. Overgangen mellom terrenget og bygget tas opp ved hjelp av natursteinsmurer.

Rendering/Fotomontasjer er utført av Decign AS v/Sigve E. Hoff-Larsen

Oppdragsgiver: Fløibanen AS 

 

 

Comments