Projects categories > Medium > Trollsteinen barnehage

Previous projectNext project

 

 

Trollsteinen barnehage

TROLLSTEINEN BARNEHAGE - 1993

Bygget forholder seg til de store landskapsformene samtidig som intimiteten og den menneskelige målestokken opprettholdes i barnehagens nære utendørs oppholdsareal.

Murskiven som strekkes gjennom bygget, bidrar til å gi bygget dimensjon i forhold til blokkbebyggelsen omkring. Den markerer samtidig retningen i landskapsrommet.

Oppdragsgiver: Husmødrenes Barnehager
 

Idéen med murskiven gjennom bygget ble senere videreført i Bolig Stokkedalslien.

 

 

Comments