Projects categories > Large > SKIPET

Previous project

 

 

SKIPET

Skipet oppføres i 5 etasjer og har et areal på ca 14.000 m2 BRA .

Byggestart september 2018 - Ferdigstilles medio 2020.

Bygget skal oppføres i miljøvennlig materiale og sertifiseres etter BREEAM EXCELLENT. 

GC Rieber Eiendom AS er tiltakshaver.

Bygget er tegnet av Paal J Kahrs Arkitekter AS og gjennomføres i sammarbeid med OG Arkitekter AS.

 

GC Rieber Eiendom har i dette prosjektet som visjon om å videreutvikle Solheimsviken med et nytt fremtidsrettet miljøvennlig kontorbygg. En aktiv førsteetasje skal bidra til at Solheimsviken får et mer urbant preg og fremme området som en fremtidsrettet moderne bydel i Bergen. GC Rieber Eiendom ønsker å være en drivkraft for at Bergen skal kunne nå sine mål satt i kommuneplanens samfunnsdel og Grønn strategi.

Bygget har fått navnet «Skipet» og er valgt både for å beskrive bygningens form og referanse til historiene i Solheimsviken. Der lå skipene på land under bygging og reparasjoner, eller ved kai langs kullkompaniene der bygget nå skal reises.

 

Skipet blir et av Norges første kontorbygg som bygges i massivtre, noe som viderefører Bergen stolte tradisjon om trebebyggelse.

 

Opplevelse av form og fasader

Bygget er gitt en lettfattelig, enkel hovedform i det bøyde volumet som avrundes mot nord med sin karakteristiske «baugform». 

Dette volumet er satt på en sokkeletasje som formes friere slik at det blir mer liv i fasaden når du kommer tettere inn på bygget. Du kan gå inn under det slik at det store volumet over gir beskyttelse mot været og danner rom under og mellom byggene. 

Skipets hovedvolum kles med glass og farget glass i varm okerfarge ganske lik den vi blant annet finner i gamle sjøboder og på Bryggen i Bergen. Mot glasset settes bygningselementer og detaljer i treverk. Trappehusene kles med vertikale trepaneler. Horisontale og vertikale spiler i fasade gir relieff i forhold til de glatte glassfasadene.

De tre trappehusene står som vertikale elementer som visuelt forankrer bygningsvolumet til bakkeplanet. Trappehusene er trukket frem fra fasadelivet slik at de deler opp fasaden i seksjoner som er gitt ulik karakter. Denne oppdelingen er viktig for bygningens visuelle bymessige kvaliteter. 

Tilpasning til omgivelsene

Selv om «skipsformen» er lettfattelig, er den bearbeidet for å være tilpasset omkringliggende bebyggelse og for å bli opplevet som variert og innholdsrik. Endegavlen mot verftsplassen har dimensjon og form som «samtaler» med fasadene i DNB-bygget vis-a-vis og i kontorbygget Beddingen.

De horisontale vindusbåndene har fellestrekk med blant andre Skipsbyggerhallen, mens veggflatene med vinduer som rektangulære åpninger med farget omramming refererer seg til den mer tradisjonelle bebyggelsen i området og byggene på Danmarksplass. 

Fjernvirkning

Fjernvirkningen av Skipet vil oppleves ulik i forhold til hvor du ser bygget fra. Fra motorveien vil du se øvre del av fasaden mot øst og deler av taket. Taket og hovedform blir også hovedinntrykket fra Solheimssiden. Byggets gesims følger hovedvolumet i en sammenhengende ubrutt linje. Dette er viktig for fjernvirkningen av byggets hovedform og i forhold til taklandskapet over. Samtidig vil variasjon og detaljering i fasadene oppleves jo mer du nærmer deg bygget. 

Den 5. fasaden

Det bygges to tekniske rom på taket av bygget. Disse bygges inn i et grønt beplantet taklandskap som formes organisk over Skipets øverste dekk.  tillegg blir det plassert solcelle paneler som integreres i deler av takflatene. Det blir grønt tak også over de lavere utbyggene av 1. etasje.

 

 

Comments