Projects categories > Large > Boligbygg Fyllingsdalen I

Previous projectNext project

 

 

Boligbygg Fyllingsdalen I

FYLLINGSDALEN SERVICEBOLIGER I - 1996

Bygget ligger i tilknytning til Fyllingsdalen Sykehjem og rommer 24 serviceboliger samt fellesfunksjoner for bydelen.

Bygningen er formet med et hovedvolum på 3 etasjer som er dimensjonert i forhold til lavblokk-bebyggelsen omkring. Dette volumet er lagt ned på terreng i nordre del av tomten og strekker seg over en utbygget sokkeletasje mot sør.

4.etasje er lagt som et tilbaketrukket, friere formet volum over blokken.

Oppdragsgiver: Bergen Bolig- og Byfornyelse
 

 

 

Comments