Projects categories > Large > Boliger ved Puddefjordsbroen

Previous projectNext project

 

 

Boliger ved Puddefjordsbroen

KONSUL BØRS GATE 14 - 2003

Boligblokken rommer 47 leiligheter som var tenkt for unge i etableringsfase.

Tomten lå igjen etter at del av kvartalet ble revet for å gi plass til den nyeste Puddefjordsbroen.

Nybygget følger en buet veilinje fastlagt i reguleringsplanen for området.

Bygget ble formet for med hensyn til volumene og rytmen mellom disse i resten av kvartalet.

Areal: 3200 m2
Oppdragsgiver: Vestbo
 

 

 

Comments