Projects categories > Large > NHH Servicebygget

Previous projectNext project

 

 

NHH Servicebygget

NHH SERVICEBYGG - 1996

Bygget er lagt som en utvidelse av Høyskolens anlegg fra begynnelsen av 60-tallet. Strukturen i den gamle bebyggelsen føres videre i nybygget og knytter disse sammen i flere plan.
Mot nord avsluttes anlegget med en buet form. Denne følger landskapet og gir rom for bibliotek og studentkantine.

Det er lagt vekt på tilpasning til området omkring ved å forme Servicebygget med mindre volumer mot småhusbebyggelsen.

Prosjektet er utført i samarbeid med Arkon AS v/ Torstein Skauge.

Foto: Pål Hoff / PJ K

Oppdragsgiver: Statsbygg

Bygget er tildelt Bergen kommunes byggeskikkspris for 1996.

 

 

 

Comments