Projects categories > Large > Prosjekt Vital

Previous projectNext project

 

 

Prosjekt Vital

"VITAL ROTUNDA" - KONKURRANSEFORSLAG FOR VITAL - 2002

Vitals nye kontorbygg kunne blitt en rotunde i glass og kobber. Der byggene ligger som tegnet over et rutepapir, ville vi gi Vital et profilert bygg formet som en rotunde.

Konkurranseforslaget ble vurdert som nr 2.

Vital inviterte til parallelle arkitektoppdrag for prosjektering av nytt kontorbygg i Fyllingsdalen i Bergen. Bygget skal ha et areal på ca 15 000 m2 som fordeles med ca én halvpart på kontorarealer og én halvpart parkering. Anlegget skal bygges sammen med eksisterende kontorbygg

I vårt forslag ble nybygget gitt form som en glasskledd rotunde. Bygget har utvendige kobberprofiler vridd omkring volumet. Den øverste etasjen, med tekniske rom, er vist med kobbertekking.

Rotunden er satt på "sokkel" kledd med naturstein. Sokkelen rommer parkeringsetasjene.

Oppdragsgiver: Vital
Prosjektert: Våren 2002
Fotomontasjer: AMC AS
 

 

 

Comments