Projects categories > Large > Statens hus i Bergen

Previous projectNext project

 

 

Statens hus i Bergen

Kontorbygg med sentralrom over 10 etasjer - 1999

 

Bygget ligger i Nonneseterkvartalet ved Jernbanestasjonen.

Det er formet som en hovedblokk i 10 etasjer og et buet bygningsvolum i 9 etasjer. Mellom disse formene dannes et innvendig atrium.

I 11.etasje ligger kantinen i et bygningsvolum som binder sammen blokken og bueformen.

I fasader er det nyttet keramiske fliser (80 x 80 cm).

Statens Hus har et areal på 9600 m² og rommer kontorer for fylkesmannen og andre statlige etater.

Prosjektet er utformet i samarbeid med arkitekt Helge Hjertholm.

Oppdragsgiver: Statsbygg
 

 

 

Comments