Projects categories > Large > STATENS HUS I BERGEN

Previous projectNext project

 

 

STATENS HUS I BERGEN

Ombygging og ny inngang fra Vincent Lunges plass - 2013

Etter at Statens Hus ble bygget er reguleringsplanen for Nonneseterkvartalet endret. Bygget er nå plassert i en ny situasjon i forhold til opprinnelige forutsetninger.

Skatt Vest er etablert med nytt og høyere bygg syd for Statens Hus. Området som tidligere var tenkt for nabobygg mot vest er nå opparbeidet som Vincent Lunges plass.

Inngang og resepsjon vil bli flyttet slik at de vender mot plassen.  Bygningens ”bakside” gjøres om til byggets ”forside”.

Dette gjøres ved at det bygges en stor baldakin som danner en lavere romsone mellom bygget og plassen og som markerer den nye inngangen.

Det åpnes også opp med store vindusflater i 1. etasje.


Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS

 

 

Comments