Projects > Torgallmenningen - Nye søyler og nytt glasstak

Torgallmenningen - Nye søyler og nytt glasstak

Du kan laste ned tegninger til nabovarsel og redegjørelse for tiltaket som pdf-filer.

Nabovarsel gjelder:

Utskifting av eksisterende granittsøyler og glasstak ved arkader på Torgallmenningen til nye, polerte stålsøyler utformet av kunstneren Bård Breivik samt nytt glasstak. Eksisterende granittsokler vil bli skiftet ut med nye sokler. De nye søylene vil få samme plassering som dagens søyler, men de blir lavere enn granittsøylene og avsluttes under ny rennebjelke. Denne bjelken flyttes litt lenger ut enn dagens bjelke og får nytt innfestingspunkt mot Torgallmenning 3a og 4. Veggfestene for dagens glasstak blir ikke endret og brukes videre til det nye glasstaket. Bjelkene i dagens tak renoveres og settes opp igjen i samme posisjon. Taket vil få stillasknekter som i dag og nye is- og snøfangere.

Frist for merknad til nabovarsel er 14 dager etter at varsel er sendt ut. 

Fristen er  den 21.11.2018

Skriv merknad her