Projects > Kaigaten 9, Bergen - Statens Hus

Kaigaten 9, Bergen - Statens Hus

Ombygging og tilbygg. - Frist for merknad utgått.

Du kan laste ned kopi av rammesøknaden som pdf-filer.

Søknaden er delt i Skjemadel (øverst) og Tegningsdel. 

Skriv merknad her